le_flaneurrecentlearnsreads

learn danish through reading: sherlock holmes en studie i rødt

  Jeg havde hverken slægt eller venner i England
  I had no family or friends in England
  Når jeg lod mig tiltrække af det kraftcentrum
  When I drew my lot from the "center of strength"

  lod {OBJ} tiltrække - to draw one's lot

  Alt imedens...
  All the while...
  Jeg var nået til dette resultat
  I had not reached this result
  »Hvad i alverden har De dog gjort ved Dem selv, Watson?«
  What on earth have you done with yourself, Watson?