le_flaneurrecentlearnsreads

lithuanian dictionary

back to grammar

❧tags: all, adjective, adverb, impersonal, kam/ko, kam?/kas?, kas/ką, ko, , ką or ko, ką/ko, ką?/ko?, verb

aiškus ① clear (as in explanation) adjective
angi ① adder
ankst ① early adverb
antgamtiškos ① preternatural, posessing magical powers Žmones myli kates todėl, kat katės yra antgamtiškos/People love cats because they are preternatural
arklys ① horse
atmušti (atmušta) ① to parry verb
atostogauti (atostogauja) ① to go on vacation verb
atspėti (atspeja) ① to guess verb
baigti (baigia) ① to complete ② to finish verb
baltas ① white adjective
be niko ① plain ② with nothing
bepasikiskiakopusteliaudamas ① while one was picking wood sorrel
biržẽlis ① June ② birch
brolis ① brother
būdingas ① characteristic
daryti (daro) ① to do ② to make verb
daug ① a lot
diena ① day
dingti (dingsta) ① to disappear verb
dirbti (dirba) ① to work verb
draũgas ① friend
duoti (duoda) ① to give verb ką or ko
dėl to ① therefore
dẽgti (dega) ① to burn verb
elniẽna ① venison
gaminti (gamina) ① to make verb
geltonas ① yellow adjective
genys ① woodpecker
gerai ① good Mes gerai pasivaikščiojome/We had a good long walk
gerti (geria) ① to drink verb ką/ko
gilmines ① relatives
girdėti (girdi) ① to hear (cf. klausyti) verb
girti (niria) ① to praise Negirk deinos be vakero/Do not praise the day without the night verb
gyventi (gyvena) ① to be from verb
inteligeñtiškas ① intelligensia
irgi ① also
juodas ① black adjective
kainuoti (kainuoja) ① to cost verb kas/ką
kalbėti (kalba) ① to talk verb
karštas ① hot adjective
keistas ① strange
keleivis ① companion
keliauti (keliauja) ① to travel Aš keliavaũ į Minnesotą su savo meginàs/I traveled to Minnesota with my girlfriend verb
keliñtas? ① which number?
kitòniškas ① odd duck adjective
klausyti (klauso) ① to listen verb
korys ① honeycomb
ką tik ① just now aš ką tik grįžau namo/I just now went back home
laimingas ① happy adjective
laukti (laukia) ① to wait ② to wait for someone Aš laukiu jų/I'm waiting for them verb ko
lygiai ① exactly ② evently ③ smoothly adverb
malonù susipažiñti ① nice to meet you
manyti (mano) ① to think verb
miegóti ① to sleep ② I slept well
mielas ① dear
mirti (miršta) ① to die verb
miégas ① sleep ② How is your sleep?
myléiti (myli) ① to love verb
méile ① love
mėgsti (mėgsta) ① to like (stronger than man patinka) verb
mėlynas ① blue adjective
mėnuo ① month
naktibalda ① one who roves about at night ② night-bird
neaiškus ① unclear (as in understanding) adjective
nelaimingas ① unhappy adjective
nenuorama ① mischief-maker ② unruly child
nepriklaũsimas ① independent
nors kiekd ① somewhat
norėti (nori) ① to want verb ko
nuobodus ① boring adjective
padėti (padeda) ① to help verb
palydóvas ① compainion
pamiršti (pamiršta) ① to forget verb
parduoti (parduoda) ① to sell verb ką or ko
pasibaigti (pasibaigia) ① to finish on its own verb
pasivaikščioti (pasivaikščioja) ① to talk a walk verb
patikti (patinka) ① to like Man patinka.../I like... verb impersonal kam?/kas?
pavyzdžiui ① for example (seen as 'pvz.')
pietauti (pusryčiauja) ① to lunch, usually between 1 and 2 verb
pilkas ① grey adjective
pirkti (perka) ① to buy verb ką or ko
pjauti (pjauja) ① to cut (with a knife) verb
pradėti (pradeda) ① to start (requires an agent) verb
prasidėti (prasideda) ① to start (came into being without an agent) verb
protingas ① smart adjective
pusryčiauti (ragauja) ① to breakfast verb
pusė ① half adjective
ragauti (ragauja) ① to taste verb ką or ko
raudonas ① red adjective
reikėti (reikia) ① to need man reikia obuolių/I need apples verb kam/ko
rekalı̇̀nga ① necessary
rudas ① brown adjective
sakyti (sako) ① to say Kiap pasakyti X lietuviškai/How do you say X in Lithuanian? verb
siųsti (siunčia) ① to send (an email etc.) verb ką?/ko?
skambinti (skambina) ① to phone verb
skubėti (skuba) ① to hurry verb
snáusti (snáudžia) ① to doze ② to snooze verb
stalas ① table
sukurti (sukuria) ① to create verb
supranti (supranta) ① to understand verb
susitikti (susitika) ① to meet verb
taksas ① dachsund
ten ① there
turėti (turi) ① to have verb
tūkstantis ① 1000
ugnı̇̀s ① fire
užsisakyti (užsisako) ① to order (food etc.) verb ką or ko
vakarieniauti (vakarieniauja) ① to dinner verb
valgyti (valgo) ① to eat verb ką/ko
viskas ① everything
vėlai ① late adverb
vėluoti (vėluoja) ① to be late + į/pas verb
įdomus ① interesting adjective
šaipso ① so-so
šaltas ① cold adjective
šešiõlikta ① 16th
šiltas ① warm adjective
šimtas ① 100
švę́sti ① to celebrate
žalias ① green adjective
žalioji arbata ① green tea
žaltys ① grass snake (from Ẽgle žalčiu karaliẽne, a folk tale)
žiūrėti (žiūri) ① to look at ② to watch verb